На 14 март 2018 г. организираме кръгла маса на тема „Производства по Закона за наследството”, на която ще се проведе дискусия по прилагането на Закона за наследството чрез идентифициране на актуални проблеми на правоприлагането и мерки за преодоляването им.

 

Кръглата маса ще се проведе от 9.00 до 13.30 ч. в зала 201 на НИП.

 

Отправна точка на обсъжданията ще бъде изготвеният анализ на тема „Производства по Закона за наследството" по проект „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

Документът е изготвен от екип от съдии под ръководството на съдия Светлана Калинова от Върховния касационен съд, които проведоха  изследване на практиката на съдилищата по прилагане на Закона за наследството по апелативни райони. 

 

Резюме на анализа с констатираните проблеми на съдилищата във връзка с производствата по Закона за наследството можете на намерите тук

 

Пълният текст на анализа е достъпен онлайн в раздел „Виртуална читалня” на Портала за електронно обучение на НИП на адрес: http://e-learning.nij.bg след съответна регистрация. 

 

В случай че темата представлява професионален интерес за Вас, можете да заявите участието си или да изпратите становище по анализа, като се свържете с Дорина Христова, директор на дирекция „Електронно обучение и информационни ресурси”, ел. поща: d.hristova@nij.bg,  тел. 02 9359 136.

 

От тук можете да попълните електронна заявка за участие в кръглата маса: Заявка за участие в събития, свързани с изследвания и анализи

 

Skip to content