На 8 юни 2023 г., четвъртък, в периода 15,00 – 16,30 ч., ще бъде проведен микроуебинар на тема “Е-подпис” с лекторското участие на г-н Александър Кирков, ръководител на Научноизследователска лаборатория по киберсигурност – УниБИТ. Целта на обучението е да даде на участниците обща теоретична и практическа подготовка и да ги въведе в основните аспекти на Регламент 910/2014 г., чиито изисквания засягат електронния документ, подписването на електронен документ, както и проверката и валидирането на електронно подписан документ.

Обучението е част от поредицата „Микроуебинари на работното място“, която Националният институт на правосъдието стартира през 2023 г. и която предлага актуални, интересни и общодостъпни теми за цялата професионална общност по чл. 249 от Закона за съдебната власт.

Заявяването за участие се извършва чрез системата ИСУПО (isupo.nij.bg) в срок до 5 юни 2023 г., ИД № 3669.

Лице за контакт: Габриела Бакалова, тел. 02 9359 147, е-поща: g.bakalova@nij.bg

Skip to content