В отговор на съвременните предизвикателства Националният институт на правосъдието целенасочено се стреми да предлага обучения за формиране и развиване на мултидисциплинарни компетентности в съдебната система. Утвърдените стандарти за ефективно изпълнение на длъжността административен ръководител в органите на съдебната власт са във фокуса на приетия стратегически план за дейността на Института през 2023 – 2026 година.

I. Обучение за формиране и развиване на мултидисциплинарни компетентности в съдебната система
Специфична цел № 1:
Съдебно обучение, основано на утвърдени стандарти за ефективно изпълнение на съдийски, прокурорски, следователски длъжности и длъжност административен ръководител в органите на съдебната власт

Стратегически план за дейността на Националния институт на правосъдието 2023 – 2026 г.

Пълният текст на изданието можете да намерите във виртуалната библиотека на НИП
Skip to content