На 2 юни 2023 г., от 09.30 ч. – 16.30 ч., в сътрудничество с Министерството на правосъдието и Посолството на Съединените американски щати, Националният институт на правосъдието организира обучение на тема „Идентифициране и противодействие на речта на омразата. Международни и регионални правни стандарти“. Обучението има за цел да повиши знанията и уменията на съдиите, прокурорите и следователите по отношение на идентифицирането и оценката на езика на омразата в съответствие с международната и регионалната правна рамки, както и да постави акцент върху средствата и мерките за противодействие на езика на омразата. Лектори в обучението ще бъдат чуждестранни и български експерти по темата. По време на събитието ще бъде осигурен превод на български език. 

Обучението ще се проведе присъствено в гр. София, НИП, зала 201, като участниците, които са от страната могат да се включат онлайн чрез платформата ZOOM. Заявки за участието се подават на интернет адрес: https://isupo.nij.bg

Skip to content