105 съдии и прокурори от 17 страни членки на Европейския съюз участват в хибридно обучение, организирано от НИП в сътрудничество с Академията по европейско право (ERA) относно законодателството и инструментите на ЕС, свързани с разследване на финансирането на трафика на хора. Събитието се осъществява с подкрепата на Центъра за съдебно обучение на Нидерландия, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и Националната комисия за борба с трафика на хора.

По време на двудневния форум съдии, прокурори и експерти от България, Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Черна гора и Швеция  ще споделят професионален опит и добри практики във връзка с прилагането на европейската законодателна рамка за противодействие на трафика на хора и финансовите аспекти на това престъпление.

Skip to content