Постигнатите резултати по проектите на НИП, осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ – „Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистратите и съдебните служители“ и „НИП – модерна институция за съдебно обучение“, отчете на пресконференция директорът на НИП Миглена Тачева и ръководител на проектите.

Обучихме 10 226 съдии, прокурори, следователи, съдебни служители и други представители на професионалната общност по двата проекта, изпълнението на които започнахме в края на 2019 г.”, подчерта Миглена Тачева пред съдебните обучители и експертите от Института, които се включиха в пресконференцията. Наред с обучителните дейности, ключово значение имат разработените стандарти за съдебно обучение за ефективно изпълнение на длъжностите съдия, прокурор, следовател и административен ръководител в съдебната система, както и анализите на изследователските общности, публикувани в електронен формат в Портала за електронно обучение на НИП.

Повече информация за проектите можете да видите в кратките видеофилми по-долу.

Кратък видеофилм за постигнатите резултати по проект “Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистратите и съдебните служители”

Кратък видеофилм за постигнатите резултати по проект “НИП – модерна институция за съдебно обучение”

Skip to content