Европейската мрежа за съдебно обучение публикува две покани за набиране на експерти в областта на гражданското и наказателното право на Европейския съюз по проект „Западни Балкани II“, финансиран от  Генерална дирекция „Политика за съседство и преговори за разширяване“ на Европейската комисия.

Поканите са насочени към съдии, прокурори и съдебни обучители от държавите членки на ЕС, които притежават задълбочен практически опит в областта на наказателното и гражданското право. Избраните експерти ще участват в разработването и провеждането на обучения  в Съдебната академия на Сърбия и Центъра за обучение на магистрати на Черна гора.

Кандидатите следва да изпратят необходимите документи на Европейската мрежа за съдебно обучение по електронна поща (vanja.tekic@ejtn.eu) до 1 септември 2023 г.

Подробна информация за процедурите по набиране на експерти е публикувана на сайта на ЕМСО: Call for Experts for the Western Balkans 2 Project is now open! – EJTN.

Skip to content