18 592 магистрати, служители на разследващите органи и други представители на професионалната общност са обучени в рамките на инициативите на Националния институт на правосъдието, финансирани по Оперативна програма „Добро управление“  през изминалите три години.  Директорът на НИП Миглена Тачева представи днес постигнатите резултати по стратегическите проекти – „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието“ и „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП“ пред партньори, медии, съдебни обучители и магистрати.

„Надхвърлихме с над 2/3 ключовия индикатор по Оперативната програма от 10 000 обучаеми, разработихме 15 помагала и ръководства в помощ на колегите в съдебната система, обучаваме системата – и себе си като част от нея – да работи и ползва цифровите технологии като неотменна част от правосъдието в дигиталната ера“, изтъкна г-жа Тачева.
Директорът на НИП припомни, че ръководеният от нея екип е започнал работа по проектите година и половина след откриването на процедурата за института. „Мнозина считаха, че поставената цел е твърде амбициозна и нереалистична. Успехите, които отчитаме днес, са доказателство за смисъла да си поставяме високи цели, да работим всеотдайно и да имаме самочувствието и дързостта да се съизмерваме с водещите институции за съдебно обучение в европейски и световен мащаб“, каза Миглена Тачева.
За постигнатите резултати директорът на НИП благодари на екипа на ОП “Добро управление“ за колегиалното и конструктивно взаимодействие, на Върховния административен съд за успешното партньорство в областта на административното правосъдие, в рамките на което бяха обучени над 780 съдии и съдебни служители от административните съдилища, на съдебните обучители – за професионализма и всеотдайността им, както и на целия екип на НИП.
При осъществяването на проектите бяха разширени темите и формите на обученията. Освен традиционните присъствени обучения НИП акцентира и върху регионалните обучения – присъствена форма за текуща квалификация, реализирана съвместно с 55 съдилища – партньори. Информационните и комуникационни технологии  Институтът използва ефективно при провеждането на електронните дистанционни обучения, които доразви с нови електронни формати като уебинари, онлайн форуми, видео-уроци, електронни общности за дискусии в определени тематични области,  електронна общност на преподавателите в НИП.
Знанията и компетентностите в прилагането на правото на ЕС магистрати и съдебни служители обогатяват чрез разработения от НИП Европейски външен обучителен каталог. Въз основа на него 450 представители на целевата група преминаха успешно международни обучения и бяха на учебни посещения в сродни съдебни школи и европейски институции като Съда на ЕС в Люксембург и Евроджъст. За участията в тези обучения и за изграждането на общоевропейска съдебна култура допринесоха и организираните от НИП обучения по работните езици на ЕС - английски и френски – за нива В1, В2, С1 и по юридическа терминология.
„Голяма част от обучителните дейности ще бъдат доразвити през следващия програмен период, защото са необходими за представителите на професионалната общност, а и са сред приоритетите на Европейската мрежа за съдебно обучение“, подчерта Миглена Тачева и припомни основната цел на НИП – да осигурява качествено обучение, което да подобрява качеството на правораздаването в България.
Постигнатите резултати по проектите, които бяха отчетени на пресконференцията, може да прочетете в брошурата.

Всички категории

Последни новини

Skip to content