В периода 21 – 22 юни 2023 г. в гр. София Националният институт на правосъдието организира обучение на тема „Актуални моменти в международното съдебно сътрудничество по граждански дела“ по проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“, осъществяван с подкрепата на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021.

Целта на обучението е да надгради и повиши знанията и компетентностите на съдебните служители относно основните аспекти на съдебното сътрудничество по граждански дела и да даде практически умения при работата със съдебни книжа по различните видове производства. Като част от учебното съдържание е включена и дискусия във връзка със спецификите при работа с Европейския съдебен атлас по гражданскоправни въпроси.

Преподавателският екип включва г-н Станислав Георгиев, съдия в Апелативен съд Пловдив, и г-жа Веселина Кръстева, началник административна служба „Съдебно деловодство – Трето гражданско отделение“ в Софийски районен съд.

Разходите за настаняване, транспорт и дневни разноски са за сметка на бюджета на проекта.

Срокът за заявяване на участие е до 31 май 2023 г. чрез системата ИСУПО (isupo.nij.bg), ИД № 3802.

Лице за контакт: Лилия Димитрова-Зарева, тел. 02 9359 142, е-поща: l.zareva@nij.bg

Skip to content