В периода 20-21.06.2024г. Националният институт на правосъдието ще проведе обучение на тема „Предизвикателства пред националния съдия при прилагането на Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 04.07.2012 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и относно създаването на европейско удостоверение за наследство, свързани с автентичните актове и доказването“, включено в Каталог + на Европейската мрежа за съдебно обучение. В събитието ще вземат участие съдии от България и други страни членки на ЕС.

Преподавателският екип включва Камелия Маринова, съдия във Върховния касационен съд, Вергиния Мичева-Русева, съдия в Софийски градски съд и Николай Чакъров, заместник-председател на Софийския районен съд и ръководител на Второ гражданско отделение.

Лице за контакт: Нивелина Гяурова, програмен координатор, тел.02 9359 117, ел. поща: n.gyaurova@nij.bg

Срокът за заявяване на участие в ИСУПО е 15 май 2024 г. на линк: https://isupo.nij.bg/#/forms/complete?id=1919

Skip to content