Висшият съвет на магистратурата на Румъния, в партньорство с румънския Национален институт  на магистратурата и Норвежката съдебна администрация, изпълнява предефиниран проект „Обучение и изграждане на капацитет за съдебната система“ (2019-2021) в рамките на Програма Правосъдие, финансиран по Норвежкия финансов механизъм (MFN) 2014-2021.

 

Общата цел на проекта е да укрепи румънската съдебна власт, като подобри нейната ефективност и развие концепцията за европейска правна култура в рамките на румънската съдебна система. Обучителните дейности ще съчетаят европейската и националната перспектива, което ще даде възможност на съдиите, прокурорите и други правни експерти да разбират и прилагат европейските правни концепции в ежедневната си практика.

 

В рамките на този проект Висшият съвет на магистратурата и Националният институт на магистратурата на Румъния обявяват стартирането на 4 процедури за подбор на:

 

 

Експертите ще участват като лектори в обученията от горепосочените области и трябва да владеят английски език.

 

Целевата група на обученията ще бъдат съдии, прокурори, правни и други експерти. Семинарите ще имат практически подход и интерактивен формат.

 

Повече информация за профила на експертите и процедурата за подбор можете да намерите в приложените покани за участие, също публикувани на уебсайтовете на Висшия съвет на магистратурата (https://sites.google.com/csm.csm1909.ro/mfn-2014-2021-en/selection-of-experts) и Националния институт на магистратурата (http://inm-lex.ro/mecanismul-financiar-norvegian-2014-2021/ ).

 

Skip to content