Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) чрез Националния институт на правосъдието отправя покана за участие в следните обучения:

ДАТИ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕНАИМЕНОВАНИЕЦЕЛЕВА АУДИТОРИЯСРОК И ЛИНК ЗА ЗАЯВЯВАНЕ
27 април 2023 г., Онлайн“Втори уебинар от поредицата за правата на жертвите: Престъпления от омраза”Магистрати и съдебни служители3 април 2023 г.
ID на събитието: 3750
5-7 юни 2023 г., Нюрнберг, Германия„Основни международни престъпления  – съвместно обучение със Секретариата на Мрежата по въпросите на геноцида (GNS)“Магистрати3 април 2023 г.
ID на събитието: 3749
5-9 юни 2023 г., Трир, Германия“Професията на съдията и изкуствения интелект. Един философски подход”Магистрати3 април 2023 г.
ID на събитието: 3751
5-9 юни 2023 г., Трир, Германия„Виртуална реалност в съдебното обучение“Съдебни обучители3 април 2023 г.
ID на събитието: 3746
5-9 юни 2023 г., Кромериц, Чехия„Тематично езиково обучение в областта на основните права“Магистрати и съдебни служители5 април 2023 г.
ID на събитието: 3572
6-9 юни 2023 г., Будапеща, Унгария„EМСО-CEPOL – Обучение по трафик на хора – Сексуална експлоатация”Прокурори, специализирани в областта на борба срещу сексуалната експлоатация5 април 2023 г.
ID на събитието: 3747
4-9 юни 2023 г., Вустрау, Германия„Независимост на съдебната власт – европейски сравнителен анализ“Магистрати и съдебни служители6 април 2023 г.
ID на събитието: 3748
7-8 юни 2023г., НИП, София, в рамките на Каталог+„Производство по издаване на европейско удостоверение за наследство. Практика на СЕС по приложението на Регламент 650/2012г.“Магистрати10 май 2023 г.
ID на събитието: 3472
8 юни 2023г., онлайн“Обучение за съдебни помощници в областта на противодействие на корупцията и етиката”Съдебни и прокурорски помощници7 април 2023 г.
Линк за заявяване
19-23 юни 2023г., Неапол, Италия„Лятно училище за младши магистрати в областта на наказателното право“Младши магистрати6 април 2023 г.
ID на събитието: 3573

Изискване към участниците е да владеят английски език на работно ниво. Допълнителна информация и условия към кандидатите е публикувана на интернет страницата на всяко от събитията.

Всички кандидати следва да се регистрират за участие в График на предстоящите обучения в ИСУПО. Одобрените кандидати ще получат информация от организаторите по електронна поща. Участниците трябва сами да организират пътуването и хотелското си настаняване, а направените разходи ще им бъдат възстановени от ЕМСО в рамките на 2 месеца след приключване на обучението, съгласно финансовите правила на Мрежата.

Лица за контакт:

Станимир Керемидчиев, програмен ръководител, телефон: 02 9359 120, ел.поща: s.keremidchiev@nij.bg 

Калина Цакова, програмен ръководител, телефон: 02 9359 152, ел.поща: k.tzakova@nij.bg

Ралица Иванова, програмен координатор, телефон: 02 9359 154, ел.поща: r.ivanova@nij.bg

Skip to content