Обучението на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, випуск 2023 -2024 г., ще се проведе съгласно заповед № РД-11-55/10.08.2023 г. на Директора на НИП.

Откриването на учебната година ще се състои на 2 октомври 2023 г. от 10,00 часа в сградата на Националния институт на правосъдието. За повече информация се обръщайте към дирекция „Начално и въвеждащо обучение“ на телефони (02) 9359 105, 9359 131, 9359 132, 9359 145, 9359 148  и 9359 182, e-mail: no@nij.bg

Skip to content