На 12 февруари 2024 г. стартира Програмата за регионално обучение на Националния институт на правосъдието.

За провеждане на обучение по Програмата от органите на съдебната власт е необходимо да бъде подадено заявление по образец по електронен път през Информационна система за управление на процеса на обучение (ИСУПО) на НИП. Условията за участие в програмата през 2024 г., както и указания за подаване на заявлението през ИСУПО, са достъпни в раздел „Текущо обучение и международен обмен на магистрати“, подраздел „Програма за регионално обучение“ на сайта на НИП.

Координатори на НИП по Програмата за регионално обучение: 

Ралица Русева, е-поща: ruseva@nij.bg, тел.: 02 93 59 128
Димитър Митев, е-поща: d.mitev@nij.bg, тел.: 02 93 59 163

Skip to content