През м. март 2023 г. стартира Програмата за регионално обучение, изпълнявана от Националния институт на...