На 12 февруари 2024 г. стартира Програмата за регионално обучение на Националния институт на правосъдието....
През м. март 2023 г. стартира Програмата за регионално обучение, изпълнявана от Националния институт на...