Националният институт на правосъдието открива процедура по чл. 32, ал. 1, т. 3 от Вътрешните правила за организацията и реда на обучителната дейност в Националния институт на правосъдието за избор на постоянен преподавател по гражданско право и процес за провеждане на задължителното първоначално обучение  на кандидатите за младши съдии,  випуск 2023/2024 г.

Информация относно условията за кандидатстване и изискванията към кандидатите можете да откриете в заповед на директора на НИП № РД-11-36/12.05.2023 г.

Skip to content