Практически проблеми и предизвикателства в съдебните производства с участието на деца бяха обсъдени на първата сесия на Форума по права на човека на НИП, която се проведе в София на 2 май 2023 година. В дискусията участваха 50 представители на институции и неправителствени организации, съдебни обучители, съдии, прокурори, адвокати и експерти, които са част от създадената през изминалата година професионална общност „Правосъдие за деца“. Директорът на Института, г-жа Миглена Тачева изтъкна ролята на тази общност като инструмент за прилагане на мултисдисциплинарен и  системен подход в обучението на работещите по дела с деца за осигуряване на правосъдие, съобразено с правата и интересите на детето.

Съдия Рике Ласен от Окръжния съд в Осло представи опита на норвежката съдебна система по дела с участието на деца. Нейната презентация предизвика оживена дискусия по въпросите, свързани с достъпа до информация и подкрепа като предизвикателства пред децата, които влизат в контакт с правосъдната система. Особено внимание беше отделено на прилагането на медиацията като по-подходящ и щадящ детето способ за решаване на конфликти между родителите по повод упражняването на родителските права.

На форума  беше подчертана необходимостта от специализация на съдиите и прокурорите, разглеждащи дела с участието на деца, както и провеждането на подходящо практически насочено обучение за осигуряване на ефективно правосъдие, съобразено с правата и интересите на детето. Особено полезен беше споделеният опит на съдиите от специализирани състави за работа с деца в Софийския районен съд, Районен съд  Варна и Окръжен съд Варна.

Дейността се проведе в изпълнение на проекта на НИП „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“, изпълняван по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021. Партньор по тази дейност е Норвежката съдебна администрация.

Skip to content