Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) отправя покана за участие в интерактивни онлайн езикови курсове по английски, френски, италиански, испански и немски език. Те са предназначени за съдии, прокурори и следователи, които желаят да разширят и усъвършенстват уменията си за използване на чужд език в работна среда. Обученията са с практическа насоченост и поставят акцент върху слушането и говоренето на избрания от участниците език. Обученията имат за цел да насърчат активното използване на говорим чужд език чрез комуникация с колеги от други страни членки, както и по-задълбочено разбиране и използване на правната терминология.

Практическа информация

Всеки курс включва 10 едночасови занятия чрез платформата Zoom, по едно всяка седмица. Курсистите ще бъдат разделени в малки групи до 10 участника и ще работят под ръководството на юристи/лингвисти.

За курсовете по английски език се изисква владеене на езика на ниво B1 или B2 от Общата европейска езикова рамка. За курсовете по френски, италиански, испански и немски език се изисква ниво B2.

Срокът за заявяване е 10 септември 2023г. чрез ИСУПО. Одобрените за участие кандидати ще получат детайлна практическа информация от ЕМСО.

График

Десетседмичните курсове започват от последната седмицата на септември 2023г. Всеки езиков курс включва 10 занятия в определен работен ден, съобразно графика по-долу:

ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
Английски (B2)Английски (B1)Английски (B2)Английски (B2)Английски (B1)
Линк за заявяване в ИСУПОЛинк за заявяване в ИСУПОЛинк за заявяване в ИСУПОЛинк за заявяване в ИСУПОЛинк за заявяване в ИСУПО
Период на провеждане: 25/09 – 27/11/2023Период на провеждане: 26/09 – 27/11/2023Период на провеждане: 27/09 – 29/11/2023Период на провеждане: 28/09 – 30/11/2023Период на провеждане: 29/09 – 01/12/2023
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
Испански (B2)Немски (B2)Френски (B2)Италиански (B2)Английски (B2)
Линк за заявяване в ИСУПОЛинк за заявяване в ИСУПОЛинк за заявяване в ИСУПОЛинк за заявяване в ИСУПОЛинк за заявяване в ИСУПО
Период на провеждане: 25/09 – 27/11/2023Период на провеждане: 26/09 – 27/11/2023Период на провеждане: 27/09 – 29/11/2023Период на провеждане: 28/09 – 30/11/2023Период на провеждане: 29/09 – 01/12/2023

Лица за контакт:

Калина Цакова, програмен ръководител, дирекция „Текущо обучение и международен обмен на магистрати”, телефон: 02 9359 152, ел.поща: k.tzakova@nij.bg

Ралица Иванова, програмен координатор, дирекция „Обучение на съдебна администрация”, телефон: 02 9359 154, ел.поща: r.ivanova@nij.bg

Skip to content