Европейската мрежа за съдебно обучение откри свободни места за стаж в европейска съдебна система. Предложените места са следните:

  1. Румъния, Букурещ и Питещ от 17-ти до 28-ми ноември за граждански или наказателни съдии – 3-4 места за групов обмен с работен език английски
  2. Испания без уточнени дати за граждански или наказателни съдии – 1 място за индивидуален обмен с работен език английски 

Кандидатът трябва да е уверен в способността си да пребивава две седмици в напълно чужда езикова среда. Той трябва да отговаря на професионалния профил, да не е участвал в Обменната програма на ЕМСО и да изпрати попълнена заявка по имейл на Станислав Григоров (s.grigorov@nij.bg; тел. №02 9359 118).
 
Моля, не изпращайте заявки директно на Европейската мрежа за съдебно обучение. Това е изискване на организатора.
 
Пътуването до мястото на стажа и престоят там се организират самостоятелно от участника, а разходите се поемат от ЕМСО съобразно нейните финансови правила. Участникът трябва да заплати депозит за участие от 400 евро, който му се възстановява през 2015-та в пълен размер.
 
За повече информация виж приложенията:
 
 

Skip to content