Eвропейската правна академия организира семинар на тема "Финансови престъпления в областта на търговията с вътрешна информация и пазарна манипулация".

 
Семинарът ще се проведе в Трир, Германия, от 23-ти до 24-ти октомври 2013, като работните му езици са английски и немски.
 
Кандидатите трябва да са магистрати, държавни служители и служители на правоохранителните органи и да заявят желанието си за участие като изпратят името си, институцията, в която работят и електронната си поща по имейл на Станислав Григоров (s.grigorov@nij.bg; тел. №02 9359 118).
 
Моля не изпращайте заявки директно на Европейската правна академия. Това е изискване на организатора.
 

За семинара се заплаща такса от 105 евро. Пътуването до Трир се организира от участника в семинара, а ЕРА възстановява транспортните разходи до 400 евро. Храната е за сметка на организаторите, които ще възстановят на всеки участник две нощувки в рамките на 90 евро на вечер
 

За повече информация виж препратките:
 
                                                        
ОПИСАНИЕ И ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА – английски език – https://www.era.int/upload/dokumente/16360.pdf
                                                                  немски език – https://www.era.int/upload/dokumente/16361.pdf

Skip to content