За поредна година Националният институт на правосъдието домакинства по програма АЯКОС на Европейската мрежа за съдебно обучение на млади магистрати от Австрия, Белгия, Германия, Италия, Полша, Словакия, Унгария, Франция и Швеция. Те, заедно с българските си колеги, чрез работни срещи, обучения, дискусии, посещения в съдебни заседания в Софийския районен съд, ще участват в реализирането на целите на международната програма – създаване на общоевропейска съдебна култура и повишаване на професионалните знания и умения на бъдещите съдии, прокурори и следователи.

Обменната програма се провежда в дните на самоуправление в НИП, като Слави Славов, кандидат за младши съдия, Паско Андреев, кандидат за младши прокурор и Руси Павлов, кандидат за младши следовател, избрани да поемат ролите съответно на директор и заместник – директори на Института, ще приемат предложения и идеи от колегите си за подобряване организацията на обучението. Изготвеният от тях доклад ще бъде представен за обсъждане на г-жа Миглена Тачева, директор на НИП.

Skip to content