ХХХ конгрес на Международната федерация по Европейско право (FIDE), ще се проведе в периода 31 май – 03 юни 2023 г. в София. Конгресът се организира от Българската асоциация по Европейско право (БАЕП), която председателства FIDE в периода 2021 – 2023 година.

Конгресите на FIDE се организират на всеки две години от 1961 г. с институционалната подкрепа на Съда на Европейския съюз и другите институции на Европейския съюз. В тях участват практикуващи юристи от всички държави членки на ЕС, Обединеното кралство и държавите членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), включващи национални конституционни и върховни съдии, съдии и съдебни помощници от Съда на ЕС, юристи от Европейския парламент, Съвета на ЕС, Европейската комисия, както и много адвокати и представители на академичните среди.

Акцентът на конгреса в София ще бъде Конституционната идентичност на Европейския съюз, неговият икономически модел и социално измерение, като трите основни теми са Взаимно доверие, взаимно признаване и върховенство на закона; Новото геополитическо измерение на политиките на ЕС в областта на конкуренцията и търговията; Европейски социален съюз. Дискусиите по тези теми ще бъдат водени от изтъкнати юристи в областта на правото на ЕС и са разделени в 6 успоредни сесии с участието на общите и институционалните докладчици по тях. Те ще се основават на представените над 60 национални доклада, на институционалните доклади и обобщаващите доклади да генералните докладчици по всяка тема.

Националният институт на правосъдието осигури участието на 50 български съдебни обучители в конгреса, което се финансира по проект „НИП-модерна институция за съдебно обучение, изпълняван по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Форумът ще бъде открит от президента на Република България Румен Радев, на 1 юни 2023 г. заедно с председателят на Съда на Европейския съюз Koen Lenaerts, председателят на Общия съд на Европейския съюз Marc van der Woude и председателят на FIDE в периода 2021-2023 Александър Арабаджиев (съдия и председател на 1-ви състав в Съда на ЕС). В рамките на церемонията по откриването Александър Корнезов – съдия, председател на състав в Общия съд на ЕС – ще модерира пленарната дискусия с участие на представители на академичната общност на тема Политическата, икономическата и социалната идентичност на Европейския съюз, а г-н Арабаджиев ще води дискусиите в заключителната пленарна сесия на конгреса на тема Върховенството на правото и разширяването на Европейския съюз.

На 31 май 2023 г. част от участниците в Конгреса ще участват в  представянето на книгата “70 години право на Европейския съюз”, организирано от Академията по европейско право, в сътрудничество с Правнaта служба на Европейската комисия, Брюксел. Представянето на книгата ще бъде последвано ще бъде последвано от дискусионен панел на тема „Ролята на правото на ЕС и преюдициалните запитвания в българската правна система“ с участието на представители на Съда на Европейския съюз в Люксембург, съдии от Върховния касационен съд и Върховния административен съд.

В последния ден на конгреса на 3 юни 2023 г. председателят на Съда на ЕС г-н Lenaerts ще участва в пленарна дискусия на тема Конституционната идентичност на държавите членки и на Европейския съюз, заедно с г-жа Павлина Панова, председател на Конституционния съд на Република България, г-н Stephan Harbarth, председател на Германския Федерален конституционен съд, г-жа Véronique Malbec, съдия в Конституционния съвет на Франция и г-жа Elena-Simina Tănăsescu, съдия в Конституционния съд на Румъния. Програма за конгреса на FIDE 2023 г. е достъпна на следния адрес: https://www.fideeurope.org/congresses/next-

Skip to content