На 16 май 2023 г. от 16:00 до 17:00 ч. (централноевропейско време) | 17:00 до 18:00 ч. (източноевропейско време) в платформата ZOOM ще се проведе трети уебинар по проект  INNOCENT: По-добро прилагане на презумпцията за невинност при използване на електронни доказателства.

По време на уебинара експертът Федерико Донели от Университета в Терамо, Италия заедно с д-р Каролина Киених-Крук от Факултета по право и администрация на Университета „Адам Мицкевич“ в Познан, Полша ще обсъдят новите законодателни предложения на Европейската комисия за подобряване на трансграничното събиране на електронни доказателства. Разговорът ще бъде последван от дискусия, с възможност за поставяне на въпроси.

Работният език е английски.

Информационна брошура на английски език

Регистрация

Skip to content