Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) обявява покана за участие в учебни посещения през първото полугодие на 2024 г.

Учебните посещения са насочени към целева аудитория от магистрати, съдебни обучители и съдебни служители. Одобрените кандидати ще получат информация от ЕМСО по електронна поща в началото на м. февруари 2024 г.

Заявките за участие за всички учебни посещения се попълват електронно на следния линк не по късно от 15 декември, петък, 2023 г., 19:00 ч. (източноевропейско часово време).

Изисквания към кандидатите ENG / FR

Учебни посещения в Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ)
SV/ECTHR/2024
Целева аудитория: магистрати и съдебни служители
Място на провеждане: Страсбург, Франция
Продължителност: 2,5 дни
Период на провежданеРаботен езикБрой места
4-6 март 2024 г.Английски  40
15-17 април 2024 г. (очаква се потвърждение)Френски40
3-5 юни 2024 г. (очаква се потвърждение)Английски40
Учебни посещения в Съда на Европейския съюз (Съда на ЕС)
SV/CJEU/2024
Целева аудитория: магистрати и съдебни служители
Място на провеждане: Люксембург
Продължителност: 1,5 дни
Период на провежданеРаботен езикБрой места
6-7 май 2024 г. (очаква се потвърждение)Английски40
8-9 юли 2024 г. (очаква се потвърждение)Френски40
Учебно посещение в Съда на Европейския съюз и Европейската прокуратура
SV/LUX/2024
Целева аудитория: магистрати и съдебни служители
Място на провеждане: Люксембург
Продължителност: 2,5 дни
Период на провежданеРаботен езикБрой места
4-6 март 2024 г. (очаква се потвърждение)Английски40
Учебно посещение в Европейската прокуратура
SV/EPPO/2024
Целева аудитория: прокурори и следователи
Място на провеждане: Люксембург
Продължителност: 1,5 дни
Период на провежданеРаботен езикБрой места
1-2 юли 2024 г. (очаква се потвърждение)Английски25
Учебно посещение в европейските институции
SV/EU/2024
Целева аудитория: магистрати и съдебни служители
Место на провеждане: Брюксел, Белгия
Продължителност: 3 дни
Период на провежданеРаботен езикБрой места
8-10 април 2024 г. (очаква се потвърждение)Английски35
Учебно посещение в Агенцията на Европейския съюз за основни права (FRA)
SV/FRA/2024
Целева аудитория: съдии, прокурори и съдебни служители
Място на провеждане: Виена, Австрия
Продължителност: 1,5 дни
Период на провежданеРаботен езикБрой места
23-24 май 2024 г. (очаква се потвърждение)Английски40
Учебно посещение в Еврджъст
SV/Евроюст/2024
Целева аудитория: прокурори, следователи и съдебни служители, работещи в областта на международното правно сътрудничество по наказателни дела
Място на провеждане: Хага, Нидерландия
Продължителност: 3 дни
Период на провежданеРаботен езикБрой места
Седмица 3-7 юни 2024 г. (очаква се потвърждение на точните дати)Английски40
Учебно посещение в Института за социална антропология „Макс Планк“ (MPI)
SV/MPI/2024
Целева аудитория: магистрати и съдебни служители със силен интерес към въпросите на социално-културното и религиозното многообразие в съдебната практика, с оглед темата на учебното посещение „Религиозното и културното многообразие в ЕС: принципът на недискриминация и неговите граници“
Място на провеждане: Хале, Германия
Продължителност: 5 дни
Период на провежданеРаботен езикБрой места
13-17 май 2024 г.Английски15
Лица за контакт:

Калина Цакова, програмен ръководител, телефон: 02 9359 152, ел. поща: k.tzakova@nij.bg

Станимир Керемидчиев, програмен ръководител, телефон: 02 9359 120, ел. поща: s.keremidchiev@nij.bg

Ралица Иванова, програмен координатор, телефон: 02 9359 154, ел. поща: r.ivanova@nij.bg
Skip to content