ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ВОЙЧЕХ ПОСТУЛСКИ, ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА ЗА СЪДЕБНО ОБУЧЕНИЕ – ПРЕВОД

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ МЕРИ НОЕЛ ПЕПИС, ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ ЗА БЪЛГАРИЯ В ОБЛАСТТА НА ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА В НАЧАЛОТО НА 9О-ТЕ ГОДИНИ, С ПОДКРЕПАТА НА ПОСОЛСТВОТО НА САЩ В БЪЛГАРИЯ, АМЕРИКАНСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНО РАЗВИТИЕ И АМЕРИКАНСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЮРИСТИТЕ

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ НАЦИОНАЛНАТА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ АПЕЛАТИВЕН СЪД СОФИЯ

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ АПЕЛАТИВЕН СЪД БУРГАС

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ОКРЪЖЕН СЪД ВАРНА

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ОКРЪЖЕН СЪД ПАЗАРДЖИК

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Skip to content