Анализ “Охранителни производства и производства по спорна съдебна администрация по СК – анализ на съдебната практика”, разработен в изпълнение на дейност 2 “Развиване на изследователски общности” по проект „НИП – модерна институция за съдебно обучение, изпълняван с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Добро управление”.

 

Анализът е разработен от изследователска общност в състав: Светлана Калинова, съдия във Върховния касационен съд, координатор на изследователската общност, Николинка Цветкова, заместник-председател на Окръжен съд Пловдив, Росица Станчева, съдия в Окръжен съд Варна, Евгения Симеонова, съдия в Окръжен съд Враца, Ивелина Владова, съдия в Окръжен съд Варна, Михаил Малчев, съдия в Районен съд Дупница, Цветомира Велчева, съдия в Районен съд Ловеч и Валери Събев, съдия в Районен съд Несебър.

Skip to content