Специални дисциплини по професии

Специалните дисциплини целят да изградят у младшите магистрати професионални знания и умения в областта на избраната от тях професия.

Кандидати за младши съдии

Гражданско право и процес

Наказателно право и процес

Кандидати за младши прокурори

Наказателно право и процес

Кандидати за младши следователи

Наказателно право и процес

Skip to content