Националният институт на правосъдието осъществява методическа помощ при осъществяването на дейността на съдиите, прокурорите и следователите–наставници, като създава и поддържа електронни форуми.

Основните цели на форума са:

 • Споделяне на добри практики между наставниците;
 • Предоставяне на обратна връзка за знанията и уменията, придобити от кандидатите за младши магистрати по време на задължителното първоначално обучение в НИП;
 • Оказване на взаимопомощ и съдействие между наставниците при възникнали казуси;
 • Оценка на института магистрат-наставник;
 • Представяне на препоръки за подобряване програмата на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи;
 • Представяне и препоръки за подобряване програмата на задължителното въвеждащо обучение на новоназначени съдии и прокурори на районно ниво;
 • Обсъждане на актуални въпроси при осъществяване на функциите на наставника;
 • Създаване и обсъждане на програма за обучение на магистратите – наставници;
 • Осъществяване на контакт между наставниците и постоянните преподаватели;
 • Осъществяване на контакт  между наставниците и НИП;
 • Създаване и дискутиране на учебни материали, помагала и др.

Към форума на съдиите-наствници

Към форума на прокурорите и следователите-наставници

Skip to content