На 28 март 2024 г. Националният институт на правосъдието организира обучение на тема “Актуални въпроси на европейското право на конкуренция и значението им за българския правов ред”, с преподаватели д-р Екатерина Русева, адв. Цветелина Георгиева и доц. д-р Иван Стойнев, членове на Българското сдружение по конкурентно право. В рамките на обучението участниците ще бъдат запознати със средствата за опазване на конкуренцията от държавна намеса и по специално с приноса на националните съдилища за функционирането на системата за контрол на държавните помощи. Обучението ще предложи задълбочен анализ на решението на Съда на ЕС по дело C-438/22 Em akaunt и на предхождащата го съдебна практика, както и ще бъде дискутирано кога професионални организации, като тази на адвокатите в България, представляват сдружение на предприятия и като такива попадат в обхвата на правилата за конкуренция.

Обучението се организира в изпълнение на проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност”, финансиран по програма „Правосъдие“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021.

Желаещи да вземат участие в него, следва да подадат заявка в срок до 20.03.2024 г. чрез системата ИСУПО, достъпна на интернет адрес www.isupo.nij.bg

Лице за контакт: Диляна Петровска, старши експерт, сл. тел: 02 9359 007, ел. поща: d.petrovska@nij.bg

Skip to content