УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

През м. януари 2020 г. стартира Програмата за регионални обучения на съдилищата и прокуратурите, финансирана от бюджета на Националния институт на правосъдието. Предоставя се възможност на всеки орган на съдебната власт да участва в Регионалната програма при спазване на Общите условия на програмата и всички задължения, свързани с допустимите разходи по програмата, както и за провеждането и отчитането на обученията. Редът за участие и конкретните отговорности на партньорите по Регионалната програма са определени в Общите условия за участие в програмата за регионално обучение през 2020 г. (достъпни на сайта на НИП (www.nij.bg), раздел „Текущо обучение и международен обмен на магистрати“, подраздел „Регионална програма“).

В срок до 24 януари 2020 г. (петък) административните ръководители на органите на съдебната власт могат да изразят желание за участие в програмата чрез изпращане в оригинал на попълнена Декларация за партньорство с НИП на адрес: София, 1000, ул. Екзарх Йосиф № 14, както и в сканиран вариант на лицето за контакт на НИП: г-жа Ралица Русева, тел. 02 9359 128, е-поща: ruseva@nij.bg.

Сърдечно Ви поздравявам във връзка с настъпването на коледните и новогодишните празници и пожелавам на Вас и Вашите колеги спорна и успешна 2020 г.!

Декларация за партньорство

Общи условия за участие в Програмата за регионално обучение на НИП през 2020 г.

                                                                                                 МИГЛЕНА ТАЧЕВА

                                                         ДИРЕКТОР

Всички категории

Последни новини

Skip to content