ОБУЧЕНИЯ ЗА 2015 г.


1. Обучение на тема „Гаранции за защита правото на собственост. Гаранции на правото на държавата да нарушава правото на собственост (чл.1 от Протокол № 1 към ЕКПЧ)”
Дати: 31 март – 1 април 2015 г.
Място на провеждане:, гр.Пловдив, хотел «Империал»
Лектори: Кирил Коротеев – международен експерт, Съвет на Европа
Мария Христова – съдия, Окръжен съд Варна
Анна Гаврилова – адвокат, Фондация „Български адвокати за правата на човека”
Аудитория:   35 обучаеми
За контакти: Нина Димова – 02/9359143, e-mail: n.dimova@nij.bg

2. Обучение на тема „Международно право, национално право и ЕКПЧ”
Дати: 12 – 14 май 2015 г.
Място на провеждане: гр. Сливен, хотел «Национал палас»
Лектори: Проф. д-р Тибо Фльори Граф, международен експерт, Съвет на Европа
Г-н Божидар Джамбазов, прокурор, Върховна касационна прокуратура
Г-жа Аглика Адамова, съдия, Административен съд София – град
Аудитория:   35 обучаеми
За контакт: Нина Димова – 02/9359143, e-mail: n.dimova@nij.bg

3. Семинар “Правото на свобода на придвижване (чл. 2 от Протокол 4, чл. 1 от Протокол). Статут на търсещите убежище в България. Международноправна закрила”
Дати: 12 – 14 май 2014 г.
Място на провеждане: гр. Хасково, “Парк хотел Европа”, местност “Кенана”
Лектори: български и международни експерти
Аудитория: 25 магистрати
За контакт: Ралица Русева – тел.: 029359128, е-поща: ruseva@nij.bg

4. Работна среща по права на човека
Дати: 19-21 май 2015 г.
Място на провеждане: гр. Правец, хотел «РИУ Правец Резорт»
Лектори: Д-р Филипо Фонтанели, Университетът в Единбург
г-жа Таня Орешарова, съдия в Софийски градски съд
Г-н Иван Георгиев, експерт ,Български център за нестопанско право
г-жа Павлина Панова, заместник на председателя на Върховния касационен съд
Г-жа Рая Николова, правителствен агент, Министерство на правосъдието
Аудитория:   35 обучаеми
За контакт: Марта Иванова – 02/9359007, e-mail: marta.ivanova@nij.bg


5. Обучение на тема „Системното място на ЕКПЧ в българската правна рамка. Задължение за предоставяне на вътрешноправни средства за защита. Прилагане на съдебната практика на ЕСПЧ в ежедневната практика на националните съдилища в гражданското и административното производство.”
Дати: 26 – 28 май 2015 г.
Място на провеждане: к.к. Албена, хотел „Фламинго”
Лектори: Наталия Неделчева – съдия в ОС Варна
Диана Коледжикова – съдия в Окръжен съд София
Йордан Константинов – съдия във Върховния     административен съд
Аудитория:   35 обучаеми
За контакт: Димитър Митев– 02/9359163, e-mail: d.mitev@nij.bg

6. Обучение на тема „Правото на свобода на придвижване – взаимодействие между Правото на ЕС и Протокол №4 към ЕКПЧ”
Дати: 3-5 юни 2015 г.
Място на провеждане: гр. Благоевград, хотел «Езерец»
Лектори: Г-н Тибо Фльори Граф, международнен експерт, Съвет на Европа
Г-жа Красимира Костова, съдия, Апелативен специализиран наказателен съд
Г-жа Елена Попова – съдия, Специализиран наказателен съд
Аудитория:   35 обучаеми
За контакт: Димитър Митев – 02/93591643, e-mail: d.mitev@nij.bg


7. Обучение на тема „Гаранции за защита от дискриминация (чл.14 ЕКПЧ и Протокол № 12 към Конвенцията)”
Дати: 17-19 юни 2015 г.
Място на провеждане: гр. Велико Търново, хотел «Рачев Арбанаси»
Лектори: Г-н Канстантин Дзехтиару, старши лектор по право, Университет в Съри, Великобритания
Г-жа Илиана Славовска, съдия във Върховния административен съд
Г-жа Диляна Гитева, адвокат, Български адвокати за правата на човека
Аудитория:   35 обучаеми
За контакт: Ралица Русева – 02/9359128, e-mail: ruseva@nij.bg

 

 

 

ОБУЧЕНИЯ ЗА 2014 г.

1. Семинар “Правото на свобода на придвижване (чл. 2 от Протокол 4, чл. 1 от Протокол). Статут на търсещите убежище в България. Международноправна закрила”
Дати: 12 – 14 май 2014 г.
Място на провеждане: гр. Хасково, “Парк хотел Европа”, местност “Кенана”
Лектори: български и международни експерти
Аудитория: 25 магистрати
За контакт: Ралица Русева – тел.: 029359128, е-поща: ruseva@nij.bg
2. Семинар “Право на зачитане на личния и семеен живот (чл. 8 и чл. 5 от Протокол 7) – административно-правни и наказателно-правни аспекти”
Дати: 04 – 06 юни 2014 г.
Място на провеждане: гр. Несебър, хотел “Сол Несебър Маре”
Лектори: български и международни експерти
Аудитория: 30 магистрати – съдии, прокурори и следователи
За контакт: Димитър Митев – тел.: 029359163, е-поща: d.mitev@nij.bg
3. Семинар “Гаранции за справедлив процес в гражданското производство (чл. 6). Съдържание на гражданските права според Конвенцията. Критерии за определяне на правото на съд; обхват на съдебния контрол”
Дати: 09 – 11 юни 2014 г.
Място на провеждане: гр. Варна, хотел “Голдън Тюлип”
Лектори: български и международни експерти
Аудитория: 30 магистрати – съдии, разглеждащи граждански дела и съдии от административните съдилища
За контакт:  Кремена Хараланова – тел. 029359185, е-поща: k.haralanova@nij.bg
4. Семинар “Гаранции за защита правото на собственост (чл. 1, Протокол 1, ЕКПЧ). Граници на правото на държавата да нарушава правото на собственост”
Дати: 23 – 25 юни 2014 г.
Място на провеждане: гр. Трявна, хотел “Калина Палас”
Лектори: български и международни експерти
Аудитория: 30 магистрати – съдии, разглеждащи граждански дела, съдии от административните съдилища и прокурори
За контакт:  Ралица Русева – тел.: 029359128, е-поща: ruseva@nij.bg
5. Семинар “Гаранции за защита на личната свобода и сигурност (чл. 5); Право на справедлив процес в наказателното производство (чл. 6 ); Връзка с чл. 13 ЕКПЧ”
Дати: 07 – 09 юли 2014 г.
Място на провеждане: Велико Търново, “Меридиан Хотел Болярски”
Лектори: български и международни експерти
Аудитория: 30 магистрати – съдии, прокурори и следователи
За контакт:  Нина Димова-Класанова – тел.: 029359143, е-поща: n.dimova@nij.bg
6. Семинар “Практиката на Европейския съд по правата на човека по чл.3 и чл.8 от Конвенцията относно условията и режима на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода”
Дати: 14 – 16 юли 2014 г.
Място на провеждане: гр. София
Лектори: български и международни експерти
Аудитория: 30 магистрати
За контакт:  Кремена Хараланова – тел. 029359185, е-поща: k.haralanova@nij.bg
7. Семинар “Гаранции за защитата правото на свобода на изразяване (чл. 10 от Конвенцията)”
Дати: 24 – 26 септември 2014 г.
Място на провеждане: гр. Бургас, хотел “България”, ул. “Александровска” № 21
Аудитория: 30 съдии, прокурори, следователи, съдебни помощници, експерти и др.
Срок за заявяване: 08 септември
За контакт: Нина Димова-Класанова – тел.: 029359143, е-поща: n.dimova@nij.bg

8. Семинар “Гаранции за справедлив процес в производството по граждански и търговски дела (чл. 6 от Конвенцията). Администриране и разумен срок по делата по несъстоятелност”
Дати: 29 септември – 1 октомври 2014 г.
Място на провеждане: к.к. Албена, Гранд Хотел Фламинго
Аудитория: 30 съдии и съдебни помощници от района на АС Варна
Срок за заявяване: 10 септември
За контакт: Димитър Митев – тел.: 029359163, е-поща: d.mitev@nij.bg

9. Семинар “Гаранции за защита от дискриминация (чл. 14 и протокол 12). Защита на правата на уязвими групи”
Дати: 08 – 10 октомври 2014 г.
Място на провеждане: гр. Пловдив, хотел “Ланд Марк Крийк”, ул. “Свети Валентин” № 1, гребен канал – Запад
Аудитория: 30 съдии, прокурори, следователи, съдебни помощници, експерти и др.
Срок за заявяване: 12 септември
За контакт: Кремена Хараланова – тел. 029359185, е-поща: k.haralanova@nij.bg
10. Семинар “Домашно насилие – международноправна рамка и актуална практика на ЕСПЧ”
Дати: 20 – 22 октомври 2014 г.
Място на провеждане: гр. София, хотел “Бест Уестърн Плюс Сити”, ул. “Стара планина” № 6
Аудитория: 30 съдии, прокурори, следователи, съдебни помощници, експерти и др.
Срок за заявяване: 03 октомври
За контакт: Марта Иванова – тел. 02 9359 007, ел.поща: marta.ivanova@nij.bg

Skip to content