Националният институт на правосъдието организира обучения за съдиите, разглеждащи търговски дела във връзка с измененията...
Националният институт на правосъдието организира две взаимно свързани обучения, насочени към подобряване на достъпа до...
30 съдии, прокурори, полицейски служители и други представители на професионалната общност взеха участие в организираното...
Европейската програма за обучение по права на човека на юристи на Съвета на Европа (програма...