На 26 и 27 октомври 2023 г. в гр. София Националният институт на правосъдието ще...
В периода 24 – 26.02.2023 г. в гр. Сандански се провежда обучение “Прекратяване на служебните...
Националният институт на правосъдието организира обучение по проблемите на поведенческия анализ при целенасоченото водене на...