В периода 26 – 27.01.2023 година в гр. Варна се проведе обучение на съдии, прокурори и следователи, разглеждащи организираните престъпни дейности. Основен акцент се поставя върху ръководството, наблюдението и разследването на дела, свързани с организираната престъпност.

Преподаватели в обучението са доц. д-р Ива Пушкарова, преподавател по наказателно право и процес в Софийски университет “Св. Климент Охридски” и Тихомир Стоев, прокурор във Върховна касационна прокуратура.

Лице за контакт: Ралица Русева, програмен координатор, Дирекция “Текущо обучение и международен обмен на магистрати” (виж контакти)

Skip to content