Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) чрез Националния институт на правосъдието отправя покана за участие в следните обучения:

ДАТИ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕНАИМЕНОВАНИЕЦЕЛЕВА АУДИТОРИЯСРОК И ЛИНК ЗА ЗАЯВЯВАНЕ
5-6 юни 2024 г., Онлайн„Прилагане на законодателството за държавните помощи в националните съдилища“ (онлайн, на английски език)Магистрати 5 юни 2024 г.
Заявка в ИСУПО
2-6 септември 2024 г., Трир, Германия„EМСО-CEPOL: Съвместни екипи за разследване“  (английски език)Магистрати 3 юни 2024 г.
Заявка в ИСУПО
9-13 септември 2024 г., Вустрау, Германия„Етика в съдебната власт –  европейски сравнителен анализ“ (английски език)Магистрати3 юни 2024 г.
Заявка в ИСУПО
17-19 септември 2024 г., Букурещ, Румъния„Правен английски. Гражданскоправна терминология“ (английски език)Магистрати3 юни 2024 г.
Заявка в ИСУПО
23-27 септември 2024 г., Задар, Хърватия„Тематично езиково обучение в областта на правата на човека“ (английски и немски език)Магистрати и съдебни служители3 юни 2024 г.
Заявка в ИСУПО
25-26 септември 2024 г., Сплит, ХърватияПринципът „Ne bis in idem“ в европейското право (английски език)Магистрати и съдебни помощници28 април 2024 г.
Заявка в ИСУПО

Изискване към участниците е да владеят английски или немски език на ниво B2. Допълнителна информация и условия към кандидатите е публикувана на интернет страницата на всяко от събитията.

Всички кандидати следва да се регистрират за участие в График на обученията в ИСУПО. Одобрените кандидати ще получат информация от организаторите по електронна поща. Участниците трябва сами да организират пътуването и хотелското си настаняване, а направените разходи ще им бъдат възстановени от ЕМСО в рамките на 2 месеца след приключване на обучението, съгласно финансовите правила на Мрежата.

Лицa за контакт:

Ралица Иванова, програмен координатор, телефон: 02 9359 154, ел. поща: r.ivanova@nij.bg

Калина Цакова, програмен ръководител, телефон: 02 9359 152, ел. поща: k.tzakova@nij.bg

Станимир Керемидчиев, програмен ръководител, телефон: 02 9359 120, ел. поща: s.keremidchiev@nij.bg

Skip to content