Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) чрез Националния институт на правосъдието отправя покана за участие в следните обучения:

ДАТИ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕНАИМЕНОВАНИЕЦЕЛЕВА АУДИТОРИЯСРОК И ЛИНК ЗА ЗАЯВЯВАНЕ
14 март 2024 г., Онлайн„Оценяване и анализ на обучението: нов подход в съдебното обучение“Съдебни обучители и представители на обучителни школи1 март 2024 г.
Код в ИСУПО
21 март 2024 г., Онлайн„Уебинар: Реч на омразата в Интернет –  насилие и криминални аспекти, които допринасят за престъпления от омраза“Магистрати1 март 2024 г.
Код в ИСУПО
11-12 април 2024 г., Рим, Италия„Гражданска отговорност на дружествата при прилагане на санкции на ЕС“Магистрати1 март 2024 г.
Код в ИСУПО
2-3 май 2024 г., Барселона, Испания„Комуникация и уязвимост“Магистрати1 март 2024 г.
Код в ИСУПО
13-17 май 2024 г., Бордо, Франция„Тематично езиково обучение в областта на сътрудничеството по наказателни дела”Магистрати и съдебни служители1 март 2024 г.
Код в ИСУПО
3-4 юни 2024 г., Букурещ, Румъния„Защита на потребителите в светлината на правото на ЕС и електронната търговия”Съдии1 март 2024 г.
Код в ИСУПО
6-7 юни 2024 г., Барселона, Испания„Oсновните права и диалогът между съдилищата през 21-ви век“Магистрати и съдебни обучители5 март 2024 г.
Код в ИСУПО
21-24 май 2024 г., Будапеща, Унгария„EМСО-CEPOL – Обучение по трафик на хора – Сексуална експлоатация“Прокурори и следователи6 март 2024 г.
Код в ИСУПО
9-10 май 2024 г., Лисабон, Португалия„Законодателство на ЕС в областта на убежището“Магистрати и съдебни служители7 март 2024 г.
Код в ИСУПО

Изискване към участниците е да владеят работния език на семинара. Допълнителна информация и условия към кандидатите е публикувана на интернет страницата на всяко от събитията.

Всички кандидати следва да се регистрират за участие в График на обученията в ИСУПО. Одобрените кандидати ще получат информация от организаторите по електронна поща. Участниците трябва сами да организират пътуването и хотелското си настаняване, а направените разходи ще им бъдат възстановени от ЕМСО в рамките на 2 месеца след приключване на обучението, съгласно финансовите правила на Мрежата.

Лицa за контакт:

Калина Цакова, програмен ръководител, телефон: 02 9359 152, ел. поща: k.tzakova@nij.bg

Станимир Керемидчиев, програмен ръководител, телефон: 02 9359 120, ел. поща: s.keremidchiev@nij.bg

Ралица Иванова, програмен координатор, телефон: 02 9359 154, ел. поща: r.ivanova@nij.bg

Skip to content