Връзка с предходната новина Проектът на Академията за европейско право (ERA) „Обучение на съдебни служители...
И тази година Икономически университет – Варна реализира инициативата на НИП за подготовка на високомотивирани...
В периода 21 – 22 юни 2023 г. в гр. София Националният институт на правосъдието...