Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) чрез Националния институт на правосъдието отправя покана за участие...
Европейската мрежа за съдебно обучение отправя покана за кандидатстване за учебни посещения през второто полугодие...
Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) чрез Националния институт на правосъдието отправя покана за участие...
Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) чрез Националния институт на правосъдието отправя покана за участие...