На 30 ноември 2023 г. от 14:00 до 15:00 часа ще се проведе уебинар на Европейската...
Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) обявява покана за участие в учебни посещения през първото...
Връзка с предходната новина Проектът на Академията за европейско право (ERA) „Обучение на съдебни служители...
И тази година Икономически университет – Варна реализира инициативата на НИП за подготовка на високомотивирани...