Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) обявява покана за кандидатстване в учебни посещения през второто полугодие на 2023 г....
В периода 16 – 17.03.2023 г. се провежда присъствено обучение, предназначено за системни администратори от...
Националният институт на правосъдието стартира нова обучителна поредица „Микроуебинари на работното място“, която ще предлага...
В периода 20 – 24.02.2023 г. се провежда обучение, предназначено за системни администратори на съдилищата....