В периода 16 – 17.03.2023 г. се провежда присъствено обучение, предназначено за системни администратори от съдилищата от Софийски, Пловдивски и Бургаски апелативни райони.

Преподавател в обучението е Радослав Петков, системен администратор от Окръжен съд Варна.

Обучението се провежда в гр. Пловдив.

Велин Турмаков, програмен координатор, тел. 02 9359 135; e-mail: v.tourmakov@nij.bg

Skip to content