В периода 20 – 24.02.2023 г. се провежда обучение, предназначено за системни администратори на съдилищата. Преподавател в обучението е Светлин Пелов – системен администратор в Районен съд Луковит.

Уебинарът се провежда в пет поредни дни от 9:30 ч. до 13:30 ч.

Разглеждат се Linux и Unix базирани системи, инсталация на Linux, файлова структура, работа с файлове и директории – Create/monitoring/kill processes, systemctl, cron и други.

Предвидени са практически задачи за работа на участниците, които създават условия за развитие на конкретни умения.

Лице за контакт: Велин Турмаков, програмен координатор, тел. 02 9359 135; e-mail: v.tourmakov@nij.bg.

Skip to content