Във връзка с избирането на допълнителен брой съдебни заседатели към съдилищата в страната Националният институт...
Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) обявява покана за кандидатстване в учебни посещения през второто полугодие на 2023 г....
В периода 16 – 17.03.2023 г. се провежда присъствено обучение, предназначено за системни администратори от...