Националният институт на правосъдието стартира нова обучителна поредица „Микроуебинари на работното място“, която ще предлага...
В периода 20 – 24.02.2023 г. се провежда обучение, предназначено за системни администратори на съдилищата....
В периода 28.02 – 17.03.2023 г. се провежда дистанционна част от комбинирано обучение за съдебни...
През 2006 г. за първи път бе проведено на първоначално обучение на съдебни служители.  ...