Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) чрез Националния институт на правосъдието отправя покана за участие в следните обучения:

ДАТИ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕНАИМЕНОВАНИЕЦЕЛЕВА АУДИТОРИЯСРОК И ЛИНК ЗА ЗАЯВЯВАНЕ
9-13 октомври 2023 г., Париж, Франция„Сътрудничество между трети страни и страните членки на ЕС“ (на английски език)Магистрати и съдебни служители11 август 2023 г.
ID на събитието: 3893
18-20 октомври 2023 г., Неапол,  Италия„История на съдебната власт в модерната епоха: сравнителен анализ” (на английски език)Магистрати и съдебни служители11 август 2023 г.
ID на събитието: 3896
23-26 октомври 2023 г., Трир, Германия„Сексуални престъпления и насилствена проституция“ (английски език)Магистрати и съдебни служители11 август 2023 г.
ID на събитието: 3895
25-27 октомври 2023 г., Трир,  ГерманияГодишна конференция за правата на хората с увреждания“ (на английски език)Магистрати и съдебни служители11 август 2023 г.
ID на събитието: 3894
26-27 октомври 2023 г., Сплит, Хърватска „Престъпления от омраза и език на омразата” (на английски език)Магистрати и съдебни служители11 август 2023 г.
ID на събитието: 3897

Изискване към участниците е да владеят английски език на работно ниво. Допълнителна информация и условия към кандидатите е публикувана на интернет страницата на всяко от събитията.

Всички кандидати следва да се регистрират за участие в График на обученията в ИСУПО. Одобрените кандидати ще получат информация от организаторите по електронна поща. Участниците трябва сами да организират пътуването и хотелското си настаняване, а направените разходи ще им бъдат възстановени от ЕМСО в рамките на 2 месеца след приключване на обучението, съгласно финансовите правила на Мрежата.

Лице за контакт:

Ралица Иванова, програмен координатор, телефон: 02 9359 154, ел. поща: r.ivanova@nij.bg

Станимир Керемидчиев, програмен ръководител, телефон: 02 9359 120, ел. поща: s.keremidchiev@nij.bg

Skip to content