На 20 и 21 юни 2023 г. Националният институт на правосъдието проведе обучение за обучители...
ОБУЧЕНИЯ ЗА 2015 г.   1. Обучение на тема „Условия за изтърпяване на наказанието лишаване от...
    Доклад за резултатите от учебно посещение в Голямата камара на ЕСПЧ, Страсбург, Франция,...
Националният институт на правосъдието приключи изпълнението на проект „Повишаване капацитета на съдебната система и обучение...