ОБУЧЕНИЯ ЗА 2015 г.   1. Обучение на тема „Условия за изтърпяване на наказанието лишаване от...
    Доклад за резултатите от учебно посещение в Голямата камара на ЕСПЧ, Страсбург, Франция,...
Националният институт на правосъдието приключи изпълнението на проект „Повишаване капацитета на съдебната система и обучение...
НОВИ ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА НАКАЗАТЕЛНОТО, ГРАЖДАНСКО И АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРАВО В рамките на продължениетo на...