Пилотно обучение за магистрати на тема „Международно хуманитарно право”

В периода 17 – 19 септември2014 г. в гр. Поморие бе проведен пилотно обучение за магистрати на тема „Международно хуманитарно право”, в рамките на под-дейност 1.4 по проект „Повишаване капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи в Национален институт на правосъдието”, Договор за безвъзмездна финансова помощ 93-00-42/20.02.2013г., Норвежки финансов механизъм 2009-2014.

Обучението премина при изключително висок интерес. Г-жа Наталия Вутова, началник отдел в Генерална дирекция „Права на човека и върховенство на закона“ в Съвета на Европа въведе участниците в материята на международното хуманитарно право като представи дейността на неправителствената организация „Лекари без граници“. Г-н Димитър Филипов,директор на дирекция „Права на човека” в Министерство на външните работи застъпи паралелите и взаимодействието между Международното хуманитарно право и защитата правата на човека. Г-н Явор Чучков,главен експерт по международно хуманитарно право при Националния съвет на Българския червен кръст, запозна участниците с основните положения в Женевските и Хагските конвенции, като представи основните категории в международното хуманитарно право, закриляни лица и обекти, както и международноправните забранииограничения относно средстватаиметодитезаводене на военнидействия. Накрая г-жа Вергиния Мичева –Русева, съдия в Софийския градски съд и първият български съдия в мисията на Европейския съюз в Косово (EULEX Kosovo), разказа за опита си като международен наказателен съдия в Косово.
Това бе първото обучение на магистрати по международно хуманитарно право. Предстоящото публикуване на първия в България Речник по международно хуманитарно право в рамките на същия проект допълнително ще подпомогне надграждане на познанията на българските магистрати и експерти в тази област, което е от изключително значение предвид участието на българската държава в международни мисии на НАТО и Европейския съюз.

Skip to content