24.10.2013

 

 

Уважаеми магистрати,

 

Във връзка с провеждането на семинар "ПРОЦЕСУАЛНИ ПРИНЦИПИ ПО ДЕЛАТА ПРЕД СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: СТРАТЕГИИ НА СЪДЕБНИЯ ПРОЦЕС", който ще се проведе от 18 до 20 ноември 2013 г. в Люксембург – код 060,  Ви информираме, че се удължава срока за приемане на заявления за участие до 30 октомври 2013 г. – в обучението ще бъде класиран още 1 съдия. Списъкът с класираните участници ще бъде публикуван на 31 октомври 2013 г.

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

11.10.2013

 

Семинар за магистрати "ПРОЦЕСУАЛНИ ПРИНЦИПИ ПО ДЕЛАТА ПРЕД СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: СТРАТЕГИИ НА СЪДЕБНИЯ ПРОЦЕС", 
18 – 20 ноември 2013 г. – код 060 –
 Обявление  Заявление  Списък на класираните за участие  Внимание Списък на допълнително класирания за участие  Списък на участниците 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

12.09.2013

 

Уважаеми магистрати,

 

Във връзка с провеждането на семинар "ТРАФИК НА ХОРА", 18 – 20 ноември 2013 г. – код 057 Ви информираме, че се удължава срока за приемане на заявления за участие до 25 септември 2013 г. Списъка с класираните участници ще бъде публикуван до 27 септември 2013 г.

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

09.09.2013

 

На вниманието на класираните участници в семинар "ПРОЗРАЧНОСТ И ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТИ В ЕС", 26 – 27 септември 2013 г., Маастрихт, Холандия – код EIPA-DOCS.

 

СЕМИНАРЪТ ОТПАДА ОТ КАЛЕНДАРА НА EIPA ЗА 2013 Г.

КЛАСИРАНИТЕ УЧАСТНИЦИ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ОТНОВО ЗА ДРУГИ СЕМИНАРИ ЗА СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ.

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

29.08.2013

 

Семинари за съдебни служители:

 

Семинар "CAF 2013: ОБЩАТА РАМКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ДЕЙСТВИЕ", 16 – 17 октомври 2013 г. – код EIPA-CAF –Обявление  Заявление   Програма  Списък на класираните за участие  Списък на участниците

 

Семинар "КАК ДА ИЗБЕРЕМ И РАЗРАБОТИМ УБЕДИТЕЛНА ПРОЕКТНА СТРАТЕГИЯ ЗА НОВИТЕ ПРОГРАМИ НА ЕС ДО 2020 Г.", 04 – 06 ноември 2013 г. – код EIPA-FUND – Обявление  Програма  Заявление  Списък на класираните за участие  Списък на участниците

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

26.07.2013

 

Семинари за магистрати:

 

Семинар „ПРАНЕ НА ПАРИ В ЕС”, 24 – 25 октомври 2013 г. – код 050  Обявление  Заявление  Списък на класираните за участие  Списък на участниците

 

Семинар „КЪМ ПО-ЕФЕКТИВНА БОРБА С КОМПЮТЪРНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ”, 7 – 8 ноември 2013 г. – код 051 Обявление  Заявление – Списък на класираните за участие  Списък на участниците

 

Семинар „ЮРИСПРУДЕНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В ОБЛАСТТА НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРАВО”, 13  14 ноември 2013 г. – код 052  Обявление  Заявление – Списък на класираните за участие  Списък на участниците

 

Семинар „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, СВЪРЗАНИ С ЕЛЕКТРОННИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА”, 21  22 ноември 2013 г. – код 053  Обявление  Заявление  Списък на класираните за участие  Списък на участниците

 

Семинар „БОРБА С ТРАФИКА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА”, 2 – 9 октомври 2013 г. – код 054  Обявление –Заявление  Списък на класираните за участие  Внимание – Списък на участниците

 

Семинар „РАЗСЛЕДВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ”, 4  15 ноември 2013 г. – код 055 Обявление  Заявление  Списък на класираните за участие  Списък на участниците

 

Семинар „МЕЖДУНАРОДНО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВОСЪДИЕ”, 5 – 8 ноември 2013 г. – код 056  Обявление Заявление – Списък на класираните за участие  Внимание  Списък на участниците

 

Семинар „ТРАФИК НА ХОРА”, 18  20 ноември 2013 г. – код 057 – Обявление  Заявление  

Skip to content