27.12.2012   Семинар за съдебни служители  “ПИСАНЕ НА ОФИЦИАЛЕН АНГЛИЙСКИ ЗА НАПРЕДНАЛИ: ДА СЪСТАВИМ ПО-ДОБРИ...
    24.10.2013     Уважаеми магистрати,   Във връзка с провеждането на семинар "ПРОЦЕСУАЛНИ ПРИНЦИПИ...
  КБ11-24-1/07.06.2012  Информация за проекта През м. юни 2012 г. Националният институт на правосъдието започна...