КБ11-24-1/07.06.2012  Информация за проекта През м. юни 2012 г. Националният институт на правосъдието започна...
  КБ11-24-2/07.06.2014 Информация за проекта През м. юни 2012 г. Националният институт на правосъдието започна...
  К11-24-1/02.04.2012  Информация за проекта       На 02.04.2012 г. Националният институт на правосъдието...
     17.09.2013   ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБЩО 500 МАГИСТРАТИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ЗАПОЧНА ПО...