25.09.2019 г.   ДИСТАНЦИОННИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „КАЧЕСТВЕНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА...
      В рамките на проекта "Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието",...
          В рамките на проекта "Качествено професионално обучение за повишаване ефективността...
        В рамките на проекта "Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на...