12.07.2019 г.   "Въведение в работата на администрацията на Прокуратурата на РБ" Дата на...
    25.09.2019 г.   ДИСТАНЦИОННИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „КАЧЕСТВЕНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА...
      В рамките на проекта "Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието",...
                                    НИП ЗАПОЧНА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА...