23.02.2017   Във връзка с последните изменения и допълнения на Търговския закон, обнародвани...
          В рамките на проекта "Качествено професионално обучение за повишаване ефективността...
        В рамките на проекта "Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на...
      23.02.2017   Във връзка с последните изменения и допълнения на Търговския закон,...